Fiber

Vi har sveiseutstyr fra Corning og Fujikura til fibersveising for både singel- og multimodusfiber. Vi har blant annet et tett samarbeid med Get Loqal og NTE fått god erfaring med blåsing av fiberkabler, sveis i skjøtebomber, noder, fordelings-skap, ute hos kunder og generell skjøting av fiberkabler.

Vi samarbeider med OneCo ved diverse prosjekter for blant annet Vegvesenet i tunneler og annen vei-infrastruktur.

Vår satsning på fiber har gjort oss meget kompetente til de både nyinstallasjoner og feilsøking på eksisterende anlegg.

Ved hjelp av avansert måleutstyr har vi også mulighet til å utføre feilsøking på fiber.